Oz Podvihorlatská Bleduľa

20.11.2020

Občianske združenie OZ Podvihorlatská Bleduľa vzniklo skupinou ľudí ,ktorí sa zaujímajú o prírodu, prírodné remeslá, zvieratá.

Venujeme sa rodinám s deťmi ,kde sa snažíme ,aby deti boli bližšie k prírode a zažívali nové dobrodružstvá a priateľstvá.

Taktiež máme  stránku Domáce a komunitné vzdelávanie Michalovce a  okolie         https://www.facebook.com/groups/136953260295931  Kde si pomáhame a podávame ďalej informácie rodičia detí na domácom vzdelávaní.